GENEL KURUL: Genel kurul organı en üst organdır. Derneği bir ülke gibi düşünürsek. genel kurul için meclis benzetmesi yapabilir.  Çoğulculuk ilkesine göre sistemlenmiştir. Derneğin kapanması, adının değişmesi tüzüğünün değişmesi (tıpkı anayasa değişmesi gibi) ya da tartışmalı konuların nihai hükümler verir.

BAŞKAN: Genel kurul tarafından direkt seçilebileceği gibi, seçimi kazanan yönetim kurulu tarafından da yönetim kararı ile de seçilebilir. Derneğin genel yönetimi başkana aittir. (Bir nevi hükümet reisi gibi görev yapar). Genel sorumluluk başkana aittir. Cezaların şahsiliği ilkesi gereğince Cezalar genellikle başkana gelir. (2860 sayılı kanun hükümleri ve bazı hallerde tüm yönetim sorumlu olur.
YÖNETİM KURULU: Genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu önemli bir organdır. Bir nevi hükümet gibidir. Her konuda yönetim kurulunun karar alması bunu karar defterine işlemesi elzemdir.
DENETİM KURULU: Genel kurul tarafından seçilir. Parlamento gibidir. Yöneteni denetleyen kurum olarak, demokratik olguyu tamamlar. Önemli bir kuruldur. Yılda en az bir kere denetleme görevini icra etmesi zorunludur.
SAİR KURULLAR : Tüzük hükümlerine göre kendi alanlarına giren konularda görev yaparlar.Genel kurul ya da yönetim kurulu tarafından seçilebilir. Tavsiye niteliğinde kararlar alabilir.